Bouwen en verbouwen

We treden op als risicodragende aanneming voor zorg- en bedrijfshuisvesting.

Optimale bedrijfshuisvesting

Als verbinder werken we met onze partners aan het creëren van optimale bedrijfshuisvesting, plekken waar het fijn werken is. 

Dat betekent volgens ons:

– Een energiezuinige en duurzame omgeving

– Een omgeving die voldoet aan de relevante regelgeving

– Een hedendaags inspirerend interieur

– Een goede ICT infrastructuur

– Een gezond binnenklimaat

– Goede verlichting

– Goede akoestiek.

Zelf noemen wij dit onze ambitielijst.

Onze verantwoordelijkheid hiervoor motiveert ons.