Huisvestingsadvies

We kunnen veel betekenen bij huisvestingsvraagstukken, zeker wanneer we vroeg aanschuiven.
Locatiestudie
Met een locatiestudie en haalbaarheidsonderzoek kunnen we meer inzicht geven in de mogelijkheden en risico’s.
Op basis van het programma van eisen kunnen we verschillende locaties testen aan de hand van toetsingscriteria.
Zo toetsen we de haalbaarheid van een project door een analyse van:
– het bestemmingsplan;
– dichtheid en spreiding klinieken per omgeving;
– het provinciaal en gemeentelijk beleid;
– de relevante regelgeving;
– functie;
– locatie;
– bereikbaarheid;
– oppervlak;
– doelgroep;
De resultaten kunnen gebruikt worden voor deĀ  financieringsaanvragen en overige procedures.