Wetten en richtlijnen in de zorg

Wetten en richtlijnen in de zorg

Er worden tegenwoordig strenge eisen gesteld aan het voeren van een eigen praktijk of kliniek. Er zijn daarbij verschillende wetten, besluiten en richtlijnen van toepassing. Daarnaast zijn er specifieke commissies die richtlijnen opstellen en zich daarover buigen.

Voor een zorgverlener en praktijkeigenaar is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de huidige ontwikkelingen en wat er in de toekomst nog bij zal komen.

Hieronder een overzicht van de wetten en richtlijnen in de zorg die van toepassing zijn op zorgverleners en praktijkeigenaren:

1. Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

Een belangrijke wet in het burgerlijk wetboek omtrent zaken als:
• Patiëntdossier;
• Informatieplicht;
• Geheimhoudingsplicht;
• Hulpverleningsplicht; en
• Toestemming van de patiënt.

2. Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)

In deze wet zijn punten opgenomen als titelvoering, bescherming van de beroepstitel, verantwoorde zorg en voorbehouden handelingen.

3. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

Deze wet verplicht zorgverleners jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag op te maken waarin de zorgverlener beschrijft hoe deze verantwoorde zorg levert.

4. Wet Klachtrecht Cliëntenzorgsector

Deze wet schrijft voor dat een kliniek of praktijk in de zorg een klachtenregeling moet hebben.

5. Zorgverzekeringswet

Dit is een wet die in Nederland de zorgverzekering en ziektekostenverzekering regelt.

6. WIP-richtlijn

Dit zijn richtlijnen voor infectiepreventie en hygiëne. WIP staat voor Werkgroep Infectie Preventie. De richtlijnen worden beschouwd door de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) als professionele standaarden voor het infectiepreventiebeleid in Nederland.

7. Arbowet

De eigenaar van een praktijk of kliniek wordt verantwoordelijk gehouden voor de veiligheid van zijn of haar personeel. De Arbowet verplicht u ten minste iedere 5 jaar een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren.

8. Besluit Stralingsbescherming

In dit besluit zijn de standaarden vastgesteld die van toepassing zijn op ruimtes met röntgenapparatuur.

9. Kernenergiewet (KEW)

In deze wet over nucleaire veiligheid moet de zorgverlener de mate van straling altijd afwegen tegen het therapeutisch nut.

10. Geneesmiddelenwet

Deze wet bepaalt dat de zorgverlener bij behandelingen alleen de in Nederland geregistreerde geneesmiddelen mag gebruiken.

340 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.