Praktijk of kliniek uitbreiden

Praktijk of kliniek uitbreiden

Een praktijk of kliniek uitbreiden begint bij een eigenaar en medisch specialist die de capaciteit in een bestaand gebouw wilt opschalen. In veel gevallen begint een eigenaar klein en groeit in de toekomst door naar een groter patiëntenbestand. Als de ruimte in de praktijk al optimaal in gebruik is, komt de vraag vaak naar voren of er kan worden uitgebreid en hoe.

Het beste is vroeg rekening te houden met de uitbreidingsmogelijkheden, het liefst al bij de keuze van een locatie. Er kunnen dan vroegtijdig ruimtes gereserveerd worden mocht het noodzakelijk zijn in de toekomst op te schalen. Ook zijn er soms mogelijkheden om later een extra verdieping in gebruik te nemen. In een bestaand gebouw uitbreiden is veelal de meest efficiënte oplossing.

Een praktijk uitbreiden kan echter ook door externe uitbouw. Hou er rekening mee dat er meestal een bouwvergunning nodig is. Externe uitbouw kan via traditionele uitbouw of modulaire aanbouw. Traditionele uitbouw is bij bestaande gebouwen meer esthetisch dan modulaire aanbouw. Modulaire aanbouw biedt echter oplossingen voor de grotere klinieken en ziekenhuizen, die in korte tijd moeten kunnen opschalen of afschalen. Bij modulaire aanbouw worden alle elementen en bouwmaterialen zo veel mogelijk geprefabriceerd in de fabriek en daar worden dan ook de nodige voorbereidingen genomen. Zodra het zo ver, worden de elementen naar de locatie gebracht en door installateurs afgebouwd. Bij modulaire aanbouw vindt er een aankoppeling plaats waardoor in zeer korte tijd een uitbouw gerealiseerd kan worden.

212 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.