Vergunning en verbouw

Wanneer wij met de opdrachtgever tot een definitief ontwerp zijn gekomen, kunnen wij ook een vergunning (omgevingsvergunning) regelen. Het ontwerp gaan wij vervolgens onderbouwen door bouwtechnische tekeningen. Tijdens dit proces verzorgen wij ook alle contacten met eventuele adviseurs, zoals constructeurs, zodat u tijdens het proces één aanspreekpunt heeft.

Uw bedrijfsgebouw wordt door ons bouwtechnisch, constructief en installatietechnisch uitgewerkt. Dan is het zover en breekt de uitvoeringsfase aan. We kunnen beginnen met de verbouw of bouw. Tijdens deze fase onderhouden wij alle contacten met andere partijen, waardoor onze opdrachtgever slechts één aanspreekpunt heeft.