Vergunning en bouw

Wanneer wij met de opdrachtgever tot een definitief ontwerp zijn gekomen, kunnen wij ook een vergunning regelen.

Het ontwerp gaan wij vervolgens onderbouwen door bouwtechnische tekeningen.

Tijdens dit proces verzorgen wij ook alle contacten met eventuele adviseurs.

Uw bedrijfsgebouw wordt door ons bouwtechnisch, constructief en installatietechnisch uitgewerkt.

Dan is het zover en breekt de uitvoeringsfase aan.

We kunnen beginnen met de bouw.